ÖDEME SİSTEMLERİ BORDROLAMA VE ÖZLÜK HİZMETLERİ

İnsan Kaynakları süreçlerinin son derece önemli dinamik ve bir o kadar da karmaşık olduğu günümüz iş dünyasında, özellikle şirketler için büyük bir yük oluşturan, ekstra maliyet yaratan ve uzman bir kadro gerektiren bordrolama ve özlük yönetimi hizmetini, Paywizard olarak 4857 sayılı İş Kanunu ve çalışma mevzuatlarına bağlı kalarak tecrübeli kadromuz ile sunuyoruz. Sağlamış olduğumuz tüm hizmetler, şirketlerin bordrolama faaliyetleri için kuracağı uzman kadro maliyetlerinin azalmasına, işverenin sorumlu olacağı tüm risklerin öngörülmesine ve bu sürecin en profesyonel şekilde yönetilmesine, bordroda yer alan bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına aynı zamanda şirketlerin ana faaliyetlerine odaklanarak verimliliğini ve karlılığını arttırmalarına olanak
tanımaktadır. Personelinizin işe giriş sürecindeki özlük işlemlerinden başlayarak, çalışma süreci içindeki içerisindeki tüm aşamalarda etkin rol oynayarak gerekli tüm sorumluluğu, yasal işveren sıfatı ile
üzerimize alıyoruz.

Bordrolama ve Özlük Yönetimi Hizmeti Kapsamında;

 • Seçmiş olduğunuz uygun personel ile belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesinin yapılması,
 • Personel özlük dosyalarının eksiksiz hazırlanması, takibi ve muhafaza edilmesi,
 • Personel ücret bordrolarının firma verilerine uygun hazırlanması ve bordro sahiplerine
  ulaştırılması ( e-mail yoluyla ya da kapalı zarf ile elden )
 • SSK bildirgelerinin ve Gelir Vergisi ( Stopaj ) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının
  alınması,
 • Her personel için kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması,
 • Resmi kurumlara verilecek tüm bildirgelerin hazırlanması ve gerekli bildirimlerin yapılması,
 • İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması,
 • İşten ayrılan personel için ibraname ve feragatname işlemlerinin yapılması,

Sunulan tüm hizmetler sayesinde; İş yükünüzü biz alalım. Siz karlılığınıza odaklanın!